Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Zostań członkiem Stowarzyszenia Absolwentów!

Jesteś Absolwentem AWF Warszawa, tzn. że jesteś odpowiednią Osobą, która powinna dołączyć do Stowarzyszenia!!! Zapraszamy!!!

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Pierwszy (bardziej nowoczesny):

1. Wypełnij Formularz „Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie” , do pobrania TUTAJ

2. Opłać składkę członkowską (na 4 lata) w kwocie 100 zł. (dla osób powyżej 75 roku życia 50 zł) na konto Bank Zachodni WBK 14 Oddział Warszawa, nr konta: 66 1090 1014 0000 0000 0303 5233. Płatność dokonaj nie później niż 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

Drugi (bardziej tradycyjny):

1. Wydrukuj deklarację członkowską ze strony internetowej Stowarzyszenia, do pobrania TUTAJ

2. Wypełnij i wyślij pocztą na adres Stowarzyszenia lub przynieś osobiście na dyżur członków Zarządu do siedziby.
Adres:  Stowarzyszenie Absolwentów AWF; 01-813 Warszawa 45 skr. poczt. 55,
ul. Marymoncka 34

3. Opłać składkę członkowską (na 4 lata) w kwocie 100 zł. (dla osób powyżej 75 roku życia 50 zł) na konto Bank Zachodni WBK 14 Oddział Warszawa, nr konta: 66 1090 1014 0000 0000 0303 5233. Płatność dokonaj nie później niż 7 dni od dnia wysłania deklaracji.

A potem:

W pełni i czynnie korzystaj z przywilejów Członka Stowarzyszenie; uczestnicząc w różnych działaniach, które są pomostem między wspólną naszą przeszłością a teraźniejszością. Pozwalają Absolwentom na utrzymanie ze sobą kontaktu niezależnie od pozycji, miejsca zamieszkania i zainteresowań.

Niech naszą siłą będzie przekonanie, że jesteśmy absolwentami wspaniałej Uczelni.  Wokół tego twórzmy dobrą, koleżeńską atmosferę, kultywując wspomnienie o niej i ciesząc się z sukcesów zawodowych, społecznych, sportowych jej Wychowanków.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, v-ce Prezes; Joanna Kalecińska (Rzedzicka, 1994)

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej