Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Sprawozdania finansowe

2022

(Uchwała nr 1 i 2 z dnia 12 maja 2023 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził  sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2022, który wykazał zysk w wysokości 8 575,18 zł. Zysk postanowiono przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Szczegółowe sprawozdanie finansowe w załączeniu.)

2021

(Uchwałą nr 1 i 2 z dnia 7 czerwca 2022 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził bilans, rachunek zysków i strat za rok 2021, który wykazał  stratę w wysokości 4823,36 zł. Zarząd postanowił pokryć tę stratę z przychodów lat następnych.)

2020

(Uchwałą nr 1/2021 z dnia 4 maja 2021 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2020 z wynikiem + 15 355,89 zł)

2019

(Uchwałą nr 1/2020 z dnia 1 czerwca 2020 Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2019 z wynikiem +7482,84 zł)

2018

(Uchwałą z dnia 17 czerwca 2019 Zarząd Stowarzyszenia  zatwierdził  sprawozdanie finansowe za rok 2018 z wynikiem -4 462,75 zł)

2017

2016

2015

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej