Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1962

My absolwenci rocznika 1962 przeżyliśmy wspólnie wspaniałe cztery lata. Nauczono nas teorii i praktyki wychowania fizycznego i sportu, przygotowano do dalszego życia. Kadra dydaktyczna potrafiła oprócz umiejętności rozwinąć wartości tkwiące w nas samych. To pozwoliło nam pracować i działać nie tylko w szkołach i organizacjach sportowych lecz także w służbie zdrowia , wojsku, policji, pełnić wysokie funkcje polityczne społeczne, samorządowe. Niektórzy z nas podjęli dalsze kształcenie, zostali pracownikami naukowymi, lekarzami, dziennikarzami, oficerami wojska, straży, policji a jeden został zawodowym pilotem LOT-u . Z naszego rocznika pozyskała nasza Uczelnia pracowników dydaktyczno – naukowych: Henryka Sozańskiego późniejszego jej Rektora, Maćka Popiela, Żywillę Rudzką, Krzysztofa Zuchorę, Janusza Tukendorfa, Annę Skałowską, Rudolfa Kaperę. Wielu kolegów reprezentowało nasz kraj jako czynni zawodnicy, a potem pracowali jako trenerzy kadry narodowej.

Szczycimy się Andrzejem Zawieją – olimpijczykiem w ukochanej swojej dyscyplinie – żeglarstwie, a później trenerem polskich olimpijczyków. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwoliła wielu koleżankom i kolegom podjąć pracę za granicą: Australia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania w której nasz kolega Stefan Paszczyk na Olimpiadzie w Barcelonie był doradcą hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę w tym miejscu, że po powrocie kierował polskim sportem jako minister, a następnie przez kilka lat przewodził Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.

Byliśmy pionierami powstawania Pięknej Góry. W 1959 roku pod kierownictwem Zygmunta Bielczyka oraz Dymitra Bogajewskiego – opiekuna rocznika, a także wielu wspaniałych wykładowców stawialiśmy pierwsze namioty, kuchnię polową, amfiteatr. Dowiercaliśmy się do ujęcie wody, budowaliśmy zręby pierwszego portu. Rozpoczęliśmy specjalizację żeglarską, która utorowała drogę do igrzysk Andrzejowi Zawiei i wychowała cały zastęp znanych żeglarzy.

Po czterdziestu latach zorganizowaliśmy pierwszy rocznikowy zjazd w Dadaju na Mazurach. Nasi Koledzy – Tadeusz Milewski, Zbyszek Nowakowski, Wicek Piasecki zaproponowali nam w kolejnych latach następne spotkania: w Pięknej Górze, Barczewku i Wilamowie. W 2008 r. władze Uczelni zaprosiły nasz rocznik jako gości honorowych na Inaugurację Roku Akademickiego w 50-tą rocznicę rozpoczęcia naszych studiów. Wierzymy, że jeszcze nie raz się spotkamy. Na załączonych zdjęciach przedstawiamy obrazki z naszego uczelnianego życia, przypominamy nas takimi jakimi byliśmy wtedy i jak wyglądamy teraz. Wybaczcie nam piszącym jeśli kogoś nie rozpoznaliśmy na zdjęciu ale twarze Wasze są nadal nam bliskie.

Zbigniew Nowakowski, Tadeusz Milewski, Wincenty Piasecki

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej