Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1962

My absolwenci rocznika 1962 przeżyliśmy wspólnie wspaniałe cztery lata. Nauczono nas teorii i praktyki wychowania fizycznego i sportu, przygotowano do dalszego życia. Kadra dydaktyczna potrafiła oprócz umiejętności rozwinąć wartości tkwiące w nas samych. To pozwoliło nam pracować i działać nie tylko w szkołach i organizacjach sportowych lecz także w służbie zdrowia , wojsku, policji, pełnić wysokie funkcje polityczne społeczne, samorządowe. Niektórzy z nas podjęli dalsze kształcenie, zostali pracownikami naukowymi, lekarzami, dziennikarzami, oficerami wojska, straży, policji a jeden został zawodowym pilotem LOT-u . Z naszego rocznika pozyskała nasza Uczelnia pracowników dydaktyczno – naukowych: Henryka Sozańskiego późniejszego jej Rektora, Maćka Popiela, Żywillę Rudzką, Krzysztofa Zuchorę, Janusza Tukendorfa, Annę Skałowską, Rudolfa Kaperę. Wielu kolegów reprezentowało nasz kraj jako czynni zawodnicy, a potem pracowali jako trenerzy kadry narodowej.

Szczycimy się Andrzejem Zawieją – olimpijczykiem w ukochanej swojej dyscyplinie – żeglarstwie, a później trenerem polskich olimpijczyków. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności pozwoliła wielu koleżankom i kolegom podjąć pracę za granicą: Australia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania w której nasz kolega Stefan Paszczyk na Olimpiadzie w Barcelonie był doradcą hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę w tym miejscu, że po powrocie kierował polskim sportem jako minister, a następnie przez kilka lat przewodził Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.

Byliśmy pionierami powstawania Pięknej Góry. W 1959 roku pod kierownictwem Zygmunta Bielczyka oraz Dymitra Bogajewskiego – opiekuna rocznika, a także wielu wspaniałych wykładowców stawialiśmy pierwsze namioty, kuchnię polową, amfiteatr. Dowiercaliśmy się do ujęcie wody, budowaliśmy zręby pierwszego portu. Rozpoczęliśmy specjalizację żeglarską, która utorowała drogę do igrzysk Andrzejowi Zawiei i wychowała cały zastęp znanych żeglarzy.

Po czterdziestu latach zorganizowaliśmy pierwszy rocznikowy zjazd w Dadaju na Mazurach. Nasi Koledzy – Tadeusz Milewski, Zbyszek Nowakowski, Wicek Piasecki zaproponowali nam w kolejnych latach następne spotkania: w Pięknej Górze, Barczewku i Wilamowie. W 2008 r. władze Uczelni zaprosiły nasz rocznik jako gości honorowych na Inaugurację Roku Akademickiego w 50-tą rocznicę rozpoczęcia naszych studiów. Wierzymy, że jeszcze nie raz się spotkamy. Na załączonych zdjęciach przedstawiamy obrazki z naszego uczelnianego życia, przypominamy nas takimi jakimi byliśmy wtedy i jak wyglądamy teraz. Wybaczcie nam piszącym jeśli kogoś nie rozpoznaliśmy na zdjęciu ale twarze Wasze są nadal nam bliskie.

Zbigniew Nowakowski, Tadeusz Milewski, Wincenty Piasecki

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 43/44

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Sprawozdanie z działalności

w latach 2015-2019

Zobacz więcej