Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Historia

Stowarzyszenie Absolwentów AWF w Warszawie  powstało w 1987 roku, kontynuując poprzednie mniej lub bardziej zorganizowane formy organizacji absolwentów Uczelni. Funkcję Prezesa powierzono wówczas Mieczysławowi Klimajowi (który później otrzymał tytuł Prezesa Honorowego).

Oficjalnie założone zostało 12 kwietnia 1997 roku a 22 lipca tego roku decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Prezesem Honorowym został wówczas Roman Trześniowski. Od 2008 roku Stowarzyszenia ma status Organizacji Pożytku Publicznego

Prezesi Zarządu:

  • I   kadencja (1997-2003) – Janusz Wachowiak
  • II  kadencja (2003-2007) – Janusz Borowiecki
  • III kadencja (2007-2011) – Janusz Borowiecki
  • IV kadencja (2011-2015) – Ryszard Wysoczański
  • V  kadencja (2015 –           – Zbigniew Sikora

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 24

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Przewodnik

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz więcej

KlubRelax - QULTURA

RELAX – Reaktywacja

Szanowni Absolwenci AWF w Warszawie ponawiamy gorący apel o wsparcie akcji zbierania pieniędzy na remont i doprowadzenie pomieszczeń klubu do stanu, w którym można byłoby rozpocząć działalność.

Czytaj więcej