Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1973

W 1969 roku zdając na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, staliśmy przed dużym wyzwaniem. Na jedno miejsce w uczelni ubiegało się wtedy ośmiu kandydatów. Należało przejść dokładne badania lekarskie, zdać z jak najwyższą oceną egzaminy teoretyczne, oraz egzamin praktyczny- tor przeszkód i pływanie. Selekcja na tych egzaminach sprawiła, że na studia dostały  się osoby bardzo sprawne fizycznie. Potwierdziły to zaliczenia praktyczne  podczas studiów z poszczególnych przedmiotów, które większość z nas zdawała bez problemów.  Spośród kandydatów zdających egzaminy wstępne w 1969 roku, na studia dostały się 193 osoby. Zostaliśmy podzieleni na siedem grup szkoleniowych, cztery męskie i trzy żeńskie. Opiekunką grup żeńskich była dr Maria Młodzikowska a grup męskich dr Tadeusz Łobożewicz. Większość z nas uprawiała sport zawodniczo, co przyczyniło do wzmocnienia wielu sekcji klubu AZS AWF Warszawa. Gdy zaczynaliśmy pierwszy rok, Rektorem był profesor Stefan Wołoszyn, a gdy kończyliśmy studia profesor Tadeusz Ulatowski, natomiast  dziekanem przez wiele lat był profesor Roman Trześniowski, a po nim doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk. W naszych czasach studia na AWF miały charakter 4-letnich jednolitych studiów magisterskich. Dzięki naszym wspaniałym nauczycielom akademickim, trenerom i wszystkim pozostałym pracownikom uczelni zdobyliśmy wiedzę, sportowe kwalifikacje i przeżyliśmy niezapomniane cztery lata. Była to prawdziwa „szkoła życia” na pięknych obiektach AWF. Zawsze chętnie wspominamy do dziś atrakcyjne wydarzenia z programu studiów, nasze dwa  2-tygodniowe obozy letnie w Pięknej Górze, 14 – dniowe  wędrówki, dwa 2- tygodniowe obozy zimowe w Zieleńcu. Pamiętamy też nasze „wchodzenie do zawodu”  pierwsze doświadczenia na praktykach w szkołach podstawowych, średnich, klubach sportowych, obozach i koloniach dla dzieci, a niektórych także w czasie praktyk rehabilitacyjnych w szpitalach. Każdy z nas w trakcie studiów zdobył, oprócz pedagogicznych kwalifikacji, dodatkowe uprawnienia instruktorskie, trenerskie i wybrane specjalizacje, które oferowała Uczelnia. Po ukończeniu studiów większość z nas podjęła prace zgodnie z wykształceniem- w szkolnictwie, sporcie, rehabilitacji, a także w mediach. Nasze losy potoczyły się rożnie, ale absolwentów naszego rocznika można spotkać na wszystkich kontynentach i w rozmaitych zawodach, jako że podejmowali oni dalej studia, także na innych kierunkach. Warto tu przytoczyć znane powiedzenie krążące wśród naszej społeczności: „AWF do zawodu przygotowuje bardzo dobrze, ale do życia jeszcze lepiej”. Cześć z absolwentów naszego rocznika trzymała się po ukończeniu studiów blisko naszej „Alma Mater”. Trzynaście osób zasiliło kadrę dydaktyczna AWF-u, na wiele lat.  Trzy osoby uzyskały tytuły profesorskie a 10 osób uzyskało stopień doktora. Niektórzy z nas pełnili ważne i odpowiedzialne funkcje: jedna osoba była rektorem, troje wicerektorami, jedna dziekanem, trzy osoby pełniły funkcje prodziekana. Nasi absolwenci spełnili się również jako prezesi instytucji sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, rehabilitacyjnych, również jako biznesmeni prowadzących firmy w różnych branżach, oraz jako promotorzy kultury fizycznej. Nasz rocznik 1969-1973 może poszczycić  się ośmioma olimpijczykami, wieloma mistrzami Polski, Europy, Świata, Uniwersjad. Wielu z nich podjęło prace jako trenerzy, wychowując kolejnych nowych olimpijczyków i mistrzów. Grono olimpijczyków naszego rocznika to: Janusz Gerard Peciak mistrz olimpijski z Montrealu 1976, w pięcioboju nowoczesnym, Ryszard Bosek mistrz olimpijski z drużyną w siatkówce także z Montrealu, Marek Dąbrowski zloty medalista z drużyną florecistów z IO w Monachium 1972, Elżbietka Wierniuk uczestniczka dwóch Olimpiad 1968 i 1972 w skokach do wody, Regina Krajnow  także olimpijka w skokach do wody z Monachium, Anna Włodarczyk czwarta w skoku w dal na IO w Moskwie w 1980 roku, oraz Anna Karbowiak i Małgorzata Kawalska w wioślarstwie na Olimpiadzie w Montrealu. Zasłużoną postacią  z naszego rocznika był również Włodzimierz Szaranowicz wieloletni radiowy i telewizyjny redaktor i komentator sportowy, popularyzator Polskiego sportu. Dla absolwentów naszego rocznika ważne jest podtrzymywanie przyjaźni zrodzonych w trakcie studiów. Dowodem na to jest nasz udział w zjazdach rocznikowych 10,20, 50 rocznicy ukończenia studiów, jubileuszowych zjazdach Uczelnianych czy okolicznościowych przyjęciach w mniejszym gronie. Szczególnie dla nas ważne było spotkanie w rocznice 50-lecia rozpoczęcia studiów (1969), kiedy uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu 2019/2020 roku akademickiego.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 49

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej