Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1954

Rok 1951 rozpoczynał drugą połowę XX w., a my, w liczbie ok. 200 osób, zaczynaliśmy studia w wymarzonej Uczelni, często wiążąc z nią swoje losy na całe życie.

Był to niezwykły Rocznik. Wielu z nas odegrało znaczącą rolę w tworzeniu nowej rzeczywistości kultury fizycznej. Rocznik dał polskiemu sportowi 5 olimpijczyków, 15 zostało pracownikami Uczelni, ponad 50 osób reprezentowało Polskę w różnych dyscyplinach sportu, ponad 100 z nas pełniło funkcje trenerów reprezentacji Polski różnych szczebli oraz reprezentacji różnych pionów sportowych, większość była działaczami sportowymi, organizatorami imprez, sędziami na wielu poziomach współzawodnictwa oraz nauczycielami wf. Wielu członków Rocznika wydało drukiem swoje prace, z których można byłoby skompletować małą bibliotekę.

Studiowaliśmy w trudnych warunkach okresu powojennego. Odbywaliśmy 3-letnie studia według wersji programowej, obowiązującej przed II Wojną Światową, prowadzone głównie przez absolwentów Uczelni. Realizowaliśmy około 4500 godzin zajęć programowych oraz około 2000 godzin zajęć treningowych, związanych ze specjalizacją w wybranej dyscy-plinie sportu. Dotyczyło to wszystkich studentów rocznika. Trzeba dodać, że 96% nas ukończyło studia w terminie i podjęło pracę zgodnie z obowiązującym wówczas nakazem pracy.

Absolwenci Rocznika utrzymują ścisły kontakt ze sobą po studiach, często spotykając się przy wielu okazjach, szczególnie aktywna jest grupa absolwentów mieszkająca w Warszawie i okolicach.

Okres studiów i życie zawodowe dało nam pełne zadowolenie. W pełni wykorzystaliśmy nabyte umiejętności i kwalifikacje, wykonując swoje obowiązki profesjonalnie i  z poświęceniem.

Czas jest nieubłagany. Duża część członków Rocznika odeszła na zasłużony odpoczynek. Cześć ich pamięci.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 49

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej