Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1968

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – nasza wspaniała Alma Mater, w owym czasie najlepsza uczelnia sportowa w Polsce okazała się bardzo przyjazna przyjmując nas w szeregi studentów.

W 1964 roku, niesieni młodzieńczą fantazją i entuzjazmem, rozpoczęliśmy naszą edukację w Akademii Wychowania Fizycznego. Przygotowanie do życia i zawodu wyniesione z AWF okazało się dobrą podstawą karier sportowych i zawodowych dla ogromnej większości naszego rocznika, bez względu na to gdzie podejmowaliśmy pracę – w Polsce czy za granicą.

Są wśród nas wybitni sportowcy, olimpijczycy, reprezentanci kraju, znakomici trenerzy, rehabilitanci, nauczyciele – wychowawcy i pracownicy naukowi, są też specjaliści rekreacji, turystyki i organizatorzy kultury fizycznej oraz redaktorzy.

W służbie kultury fizycznej pełniliśmy wiele odpowiedzialnych funkcji i ról społecznych. Zawsze i wszędzie staraliśmy się jak najlepiej reprezentować naszą Alma Mater.

W gronie naszego rocznika byli również świetni artyści – występujący w kabarecie Gag, zespole Szejtany, Zespole Tańca Ludowego, Klubie Tanecznym, chórze uczelnianym.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 49

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej