Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Rocznik 1978

Otrzymując świadectwa maturalne, musieliśmy podjąć decyzję, na którą uczelnię złożyć dokumenty. Wybraliśmy naszą ukochaną Alma Mater. Dokonaliśmy dobrego i prawidłowego wyboru. Jako absolwenci z rocznika 1978 rozpoczynaliśmy studia w roku 1974.

Kandydatów na jedno miejsce było sporo. Emocje, szczęście, radość  i duma kiedy zobaczyliśmy siebie na listach przyjętych. Staliśmy się tzw. rocznikiem zerowym.

Wreszcie, przyszedł dzień inauguracji roku akademickiego. Wręczono nam indeksy, staliśmy się pełnoprawnymi studentami pierwszego roku. W sumie, było nas około trzystu osób.

Opiekunami naszego rocznika byli dr Zofia Ciupak i dr Henryk Piechaczek. Wybraliśmy też starościnę Ewę Trzos i starostę Marka Garbaczewskiego.

Koleżanki i koledzy naszego rocznika okazali się być bardzo aktywnymi w życiu naszej uczelni.   Każdy, kto chciał uczestniczyć w życiu naszej społeczności, mógł poszukać pola swojej działalności. Taka była uczelnia w okresie naszych studiów i dlatego ją tak miło wspominamy.

Zapisywaliśmy się do istniejących zespołów, klubów i kół. Przedstawiciele naszego rocznika licznie zasilili: sekcje AZS-AWF, innych klubów oraz kadry narodowych jak i  zespołu tańca ludowego, kół naukowych, fotografii, czasopisma „Miniatury”, klubu „”Relax” oraz samorządu studenckiego.

Początek drugiego roku naszego studiowania, był szczególny, a to za sprawą założenia trzech  klubów o charakterze sportowo-rekreacyjnym: „Dechy”, „Pychu” i „Cipióra”. One w dużej mierze zdeterminowały naszą aktywność przez pozostałe lata pobytu na uczelni. Organizowanie przez nas samych spotkań i obozów szkoleniowych dawało wiele radości, satysfakcji i doświadczenia.

Najbardziej imponujące osiągnięcia uzyskała „Decha”, za sprawą koleżanek i kolegów naszego roku oraz dwóch młodych pracowników, mgr Sławomira Neuhorna i mgr Janusza Andrzejewskiego. Spotkanie założycielskie odbyło się 30.10.1975 r. w sali wykładowe nr 2. Prezesem został wybrany mgr Sławomir Neuhorn. Do zarządu zostali wybrani: Andrzej Przewęda – vice prezes, Michał Nowocień – sekretarz, Dorota Cieśla – skarbnik, Wacław Gan i Waldemar Jeż – komisja organizacyjna, Krzysztof Kaleta i Leszek Grabarczyk – komisja szkoleniowa, Klaus Smoliński – komisja techniczna, Czesław Kryś – komisja rewizyjna. Andrzej Przewęda i Wacław Gan w późniejszych latach zostali prezesami. W klubie aktywnie działali też: Piotr Kwiatkowski, Bożena Zapolska, Jerzy Rasiński, Nina Ogińska, Jerzy Strzałkowski, Tomek Wasilewicz, Janusz Banaszek, Dorota Zielińska, Jacek Domarańczyk, Jan Różewski, Jerzy Stankiewicz, Marek Maciejewski, Marek Styczyński i inni. W optymalnym okresie 1976-77 zapisanych było ponad stu członków. Działaliśmy aktywnie i dynamicznie dla całej społeczności studenckiej. Prowadziliśmy suche zaprawy, giełdy narciarskie, szkolenia teoretyczne przed sezonem, filmy o tematyce narciarskiej. Zorganizowaliśmy kilka szkoleniowych obozów, których kierownikami byli: Wacław Gan, Waldemar Jeż, Andrzej Przewęda, Leszek Grabarczyk, Jerzy Rasiński.

Legendą obrosłe bale „Dechy”, w których brali udział studenci wyłącznie w strojach wieczorowych i władze uczelni. Każdy bal organizowany był w różnej konwencji i scenografii. Organizowaliśmy I Mistrzostwa Polski Studentów AWF w Zieleńcu. Wyszkoliliśmy pomocników i instruktorów narciarstwa zjazdowego, którzy następnie stanowili kadrę szkoleniową na naszych i innych obozach organizowanych przez inne uczelnie dla studentów z całej Polski.

Klub „Pych” organizowany był w większości przez tych samych reprezentantów naszego rocznika, gdyż „Decha” angażowała energię od października do kwietnia, a „Pych” w pozostałe miesiące. Tutaj też organizowaliśmy obozy, wędrówki żeglarskie i szkolenie, na których członkowie zdobywali patenty żeglarza i sternika jachtowego. Pierwszym prezesem został wybrany Leszek Biegalski – kolega ze starszego rocznika. Prezesem kolejnym był Piotr Renik. Wśród zaangażowanych członków należy wymienić: Jerzego Rasińskiego, Andrzeja Przewędę, Wacława Gana – jako członkowie zarządu, Leszka Grabarczyka, Hanię Pióro, Bożenę Zapolską, Bogdana Głowackiego. Sternikami „Pychu” byli – Piotr Renik, Wacław Gan, Andrzej Przewęda, Jerzy Rasiński,  Leszek Grabarczyk, Bogdan Głowacki, Halina Pióro, Andrzej Głaz, Sławomir Wejman i inni.

Klub „Cipiór” organizował szkolenia na basenie i obozach letnich. Wyszkolił wielu płetwonurków. Szczególnie zaangażowany w pracy tego klubu był nasz kolega – Bogdan Głowacki, który w późniejszym okresie został prezesem.

Powstała też grupa kaskaderów, którzy pracowali przy wielu filmach – byli wśród nich Rober Brzeziński, Paweł Dłużewski i inni.

Swoistą grupą naszego rocznika stanowili sportowcy, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy. Posiadając członkostwo kadry narodowej, oprócz nauki i zaliczeń, musieli ciężko trenować przygotowując się do mistrzostw Polski, Europy, świata i igrzysk olimpijskich. Wśród nich byli: Elwira Ryś – łyżwiarstwo szybkie, Piotr Bielczyk – rzut oszczepem, Jerzy Potz – hokej na lodzie, Jerzy Rokita – łyżwiarstwo szybkie, Czesław Lang – kolarstwo szosowe, Leszek Jabłonowski – szabla, Paweł Dłużewski – kolarstwo szosowe, Michał Wacławik – oszczep, Hanna Fidusiewicz – gimnastyka artystyczna, Jerzy Rasiński – żeglarstwo, Zofia Jabłońska – akrobatyka sportowa, Jerzy Wieczorek – sprint, Jacek Kucharczyk – boks, Adam Adamczyk – judo, Jerzy Kisiel – boks, Tadeusz Pasennik – zapasy styl wolny, Bogdan Rosołek – zapasy styl klasyczny, Marcin Figat – judo, Andrzej Lebioda – akrobatyka sportowa, Krzysztof Ferenc – łyżwiarstwo szybkie, Andrzej Kucharczyk – zapasy styl klasyczny, Piotr Kwiatkowski – kajakarstwo, Marek Kruszewski – podnoszenie ciężarów, Janusz Banaszek – podnoszenie ciężarów, Stanisław Kuźmicki – judo,  Dorota Chytrowska – strzelectwo śrutowe i inni.

Kilka osób zostało pracownikami naukowo-dydaktycznymi na uczelni jak: Krzysztof Kaleta – narciarstwo zjazdowe, Sławomir Wejman – anatomia, Stanisław Klepacki – anatomia, Ewa Trzos – tenis, Andrzej Przewęda – tenis, Marek Kruszewski – ciężary, Andrzej Głaz – zapasy, Nina Ogińska – psychologia, Ryszard Koziara – psychologia, Andrzej Ojrzanowski – piłka siatkowa, Andrzej Smoleń – organizacja i zarządzanie, Jacenty Wojczuk – fizjologia, Stanisław Kuźmicki – judo, Tadeusz Nowicki – szermierka i inni.

Po skończeniu studiów w większości byliśmy nauczycielami, trenerami w klubach i związkach oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach, ale także dziennikarzami, biznesmenami, działaczami samorządów.

Duża grupa koleżanek i kolegów wyemigrowała w różne strony świata, szukając  miejsca do realizacji  swoich marzeń, wykorzystując umiejętności nabyte na naszej uczelni.

Przeżycia z tamtych lat są wciąż tematem przepięknych wspomnień na spotkaniach towarzyskich, rocznikowych i uczelnianych zjazdach absolwentów „okraszonych” piosenkami, anegdotami i oglądaniem zdjęć.

 

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 48

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej