Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Zjazd Absolwentów z okazji 90-lecia uczelni

Koncepcja organizacyjna Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia uczelni 12-13 września 2020

Program

11.09     piątek, przyjazd, akredytacja uczestników, ognisko,
12.09     sobota, zbiórka na stadionie lekkoatletycznym, defilada, piknik, bal,
13.09     niedziela, krótkie zakończenie na stadionie, wyjazd uczestników

 • Rozpoczynamy nieoficjalnie OGNISKIEM w piątek 11 września 2020 „w dołku”, na tyłach akademika żeńskiego o godzinie 20.00. Kiełbaska dla każdego, piwo będzie można kupić
  na miejscu.
 • BIURO AKREDYTACYJNE otwieramy 11 września o godzinie 10.00 (będzie czynne do godziny 20.00). Mieścić się ono będzie w sali nr 4 w prawo od holu głównego. Zapraszamy wszystkich do wcześniejszej akredytacji, aby uniknąć tłoku w dniu Zjazdu. W dniu 12.09 biuro czynne będzie w godzinach 8.00-14.00. Akredytację będzie można uzyskać także w biurze Komitetu Organizacyjnego (od 26 sierpnia).
 • Wszyscy uczestnicy Zjazdu, szczególnie przyjeżdżający do Warszawy, w pierwszej kolejności muszą się udać do biura akredytacji. Tam otrzymają specjalny pakiet uczestnictwa, identyfikator, opaskę gwarantującą wstęp na piknik/spotkanie rocznikowe.
  Na wszelki wypadek prosimy zabrać ze sobą bankowe lub pocztowe potwierdzenie przelewu wpłaty na Zjazd.
 • ROZPOCZĘCIE ZJAZDU nastąpi w dniu 12 września (sobota) o godzinie 10.00 złożeniem wieńca pod pomnikiem Marszałka. O 10.30 zbiórka poszczególnych roczników na stadionie lekkoatletycznym przy swoich tabliczkach. TRADYCYJNA DEFILADA wokół stadionu, SPACER Aleją Absolwentów z przystankiem przy Waszym Świerku.
 • PIKNIK na boisku treningowym pod lasem. Spotkania rocznikowe odbywać się będą pod namiotami. Dla każdego rocznika przygotowane będą oznakowane tabliczkami oddzielne stoły z odpowiednią liczbą miejsc siedzących. W przypadku ładnej pogody namioty będą miały rozsunięte ściany. Na specjalne życzenie liderów roczników będą przygotowane sale seminaryjne.
 • BAL w dniu 12 września rozpocznie się o godzinie 21.00 w hali lekkoatletycznej i trwać będzie do 4.00. Na stołach będą umieszczone tabliczkami z oznaczeniami poszczególnych roczników.
 • Zwrot wpłaconej kwoty za uczestnictwo w zjeździe w przypadku niemożności uczestnictwa jest możliwy do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Podczas Zjazdu (na sali akredytacyjnej i na pikniku) będzie można nabyć wydawnictwa okolicznościowe Stowarzyszenia Absolwentów, pojedyncze numery czasopisma Absolwenci AWF i inne.
 • Na terenie Akademii jest niewiele miejsca do parkowania samochodów. Sugerujemy pozostawienie ich poza terenem Uczelni. Wjazd samochodu na teren AWF jest możliwy,
  ale obowiązują opłaty w wysokości określonej przez administrację.
 • Przygotowujemy specjalną WYSTAWĘ z okazji jubileuszu. Przygotowana zostanie ona na specjalnych tablicach PCV o wymiarach 70×100 cm. Każdemu rocznikowi poświęcona będzie jedna tablica. Zainteresowanych prosimy o nadesłanie 12-15 zdjęć (oryginałów – nie kopii) z czasów studiów oraz jednego zdjęcia z czasów współczesnych (spotkania rocznikowego lub z poprzedniego Zjazdu, a także informacji-biogramu o swoim roczniku
  – ¾ strony maszynopisu. Materiały prosimy przesłać w kopercie na adres Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do klubu Relax Qultura. Po opracowaniu wszystkie zdjęcia zostaną zwrócone. Koszt wykonania tablicy wynosi 100 zł i obciąża rocznik. Kwotę tę należy wpłacić na konto zjazdowe z dopiskiem WYSTAWA R-(tu rocznik). W tej chwili mamy 19 takich tablic rocznikowych (wide – strona internetowa).
 • Noclegi na terenie AWF w akademikach, domu rotacyjnym, hotelu Meksyk, w hotelach
  na terenie Bielan. Wkrótce podamy pełną informację o kosztach, adresach. Rezerwacja miejsc w hotelach leży poza kompetencjami Komitetu Organizacyjnego, który nie ma wpływu na ich rozdzielnik. Należy ją załatwiać we własnym zakresie.
 • Przez cały czas trwania Zjazdu będzie czynny Klub Relax Qultura, który warto odwiedzić i sprawdzić jak funkcjonuje. Klub jest zarządzany i prowadzony przez nasze Stowarzyszenie Absolwentów AWF.
 • Zakończenie Zjazdu w niedzielę 13 września o godzinie 12.00 na stadionie lekkoatletycznym.
 • Od 26 sierpnia czynne będzie biuro Komitetu Organizacyjnego, które mieścić się będzie w Sali seminaryjnej w dawnym Studium Wojskowym.

Wszelkie pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: absolwent@awf.edu.pl

Nowe informacje będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej www.absolwenci-awf-warszawa.pl.

Prosimy zawiadomcie o Zjeździe wszystkie Koleżanki i Kolegów, z którymi utrzymujecie kontakt, wykorzystując wszelkie portale społecznościowe, pocztę elektroniczną i telefony po to, aby w spotkaniu uczestniczyła jak największa liczba absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej