Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Wspomnienia z Pięknej Góry

Koleżanki i Koledzy

Mamy zamiar wydać z okazji Zjazdu Absolwentów książkę pt Historia i wspomnienia z Pięknej Góry. Jeśli chcielibyście napisać swoje wspomnienia z pobytu na terenie Ośrodka AWF w ramach obozów letnich i specjalizacji – najciekawsze opublikujemy. Prosimy o jedną stronę tekstu i przeslanie go listem na adres Klubu Relax Qultura lub mailem: absolwent@awf.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020

Stowarzyszenie Absolwentów
AWF w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 43/44

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Sprawozdanie z działalności

w latach 2015-2019

Zobacz więcej