Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Wirtualne Muzeum AZS

Koleżanki i Koledzy! 

Sport dziejący się tu i teraz przykuwa naszą uwagę. Ekscytuje też jego przyszłość. Wymyka się często refleksji historycznej, bywa nawet, że w tej perspektywie jest lekceważony. Tymczasem sportowa historia jest niezwykle cenna. Nie tylko z tego powodu, że przypomina o zwycięstwach, ale również dlatego, że kojarzy się z młodością, radością i wolnością.

Dla wielu warunki ku temu stwarzał Akademicki Związek Sportowy – wyjątkowa, ponad wiekowa, wspólnota. Współuczestnictwo w niej wzmacniało przywiązanie do własnej Almae Matris, czyniło realną ideę kalokagatii – symbiozy przymiotów ciała i ducha. To również nie przypadek, że losy AZS tak mocno splatały się z dziejami naszej ojczyzny.

Uważamy, że pamięć tego „zbiorowego doświadczenia” godna jest troski i utrwalania w świadomości młodego pokolenia Polaków. Służyć temu będzie powstające Wirtualne Muzeum Dziejów AZS, które mocą nowoczesnych technologii ożywi historię symbiozy sportu i Akademii od końca XIX wieku po próg III tysiąclecia.

Brakuje nam w Polsce archiwów sportowych, repozytoriów o sportowym profilu, muzea sportu są nieliczne. Gros dokumentów o jego historii znajduje się w rękach prywatnych, a instytucje sportowe takich materiałów zwykle nie traktują priorytetowo.

Apelujemy zatem do wszystkich Ludzi AZS, sięgnijcie do swojej pamięci i podzielcie się z nami wspomnieniami!

Tamte zdarzenia tkwią w fotografiach, w starych dokumentach, dyplomach, medalach, plakatach, w sprzęcie sportowym… Jeśli tę spuściznę, ilustrującą choćby wycinek historii AZS, pragniecie ocalić od zapomnienia i bezpiecznie zachować, prosimy o kontakt:

muzeum@azs.pl 

Dzięki Wam ma szansę powstać unikalna baza danych dotyczących tej legendarnej organizacji, którą współtworzyliście! Poddane digitalizacji własne pamiątki i wspomnienia odnajdziecie zarówno w Muzeum, jak i w publikacjach o dziejach Akademickiego Związku Sportowego.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej muzeumazs.umcs.pl, na której znajdziecie Państwo informacje o postępach naszych prac.

Instytut Historii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 304

Ze sportowym pozdrowieniem Zespół Wirtualnego Muzeum AZS

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej