Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

WAŻNA INFORMACJA (28 lutego 2020

Koleżanki i Koledzy

Komitet Organizacyjny Zjazdu będzie się starał potwierdzić indywidualnie Wasz udział w Zjeździe.

Muszą być jednak spełnione dwa warunki:

Zgłoszenie – trzeba wysłać, najlepiej pocztą elektroniczną, Formularz takiego zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej – www.absolwenci-awf-warszawa.pl Na samej górze na banerze Zjazd Absolwentów znajduje się zakładka na zielonym polu pt. Zapisz się,należy w nią kliknąć, pojawi się wtedy prosty formularz zgłoszenia, który po wypełnieniu (też kliknięciem) należy wysłać.

 Jeśli nie posługujecie się komputerem poproście o Pomoc znajomych lub dzieci. W wyjątkowych wypadkach można zgłoszenie przesłać listownie.

Tak wysłane zgłoszenie oszczędzi nam wiele pracy, co przy spodziewanych 2000 uczestników jest bardzo istotne.

Wpłata za uczestnictwo w Zjeździe powinna być dokonana na podane w Komunikacie Organizacyjnym konto, najlepiej jednocześnie ze zgłoszeniem, a więc ZGLASZASZ SIĘ – WPŁACAJ.  Wtedy szybko potwierdzimy Twój udział.  Nie będziemy jednak wysyłali potwierdzeń listownie, bo zwiększa to niepotrzebnie koszty. Przy wpłatach trzeba podać imię i nazwisko uczestnika (a nie wpłacającego) oraz  rok ukończenia studiów. Wystarczy następujący zapis: Zjazd, Jan Kowalski (tu też nazwisko panieńskie u mężatek) 1979.

Jeśli chcesz zgłosić osobę towarzyszącą, która nie jest Absolwentem AWF, wypełnij formularz zgłoszeniowy tak jak dla siebie, ale przy jej nazwisku w nawiasie podaj (gość).

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej