Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z § 17 ust 2, Zarząd zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 19 kwietnia (środa) o godzinie 17,00 w Sali nr 2  (I piętro, wejście z holu głównego).

Porządek obrad:

  • Informacja o Zjeździe Absolwentów w 2015
  • Sprawozdanie Zarządu z działań w latach 2015-2016
  • Stan organizacyjny Stowarzyszenia,
  • omówienie bilansu
  • Informacja Komisji Rewizyjnej,
  • Relax Qultura
  • Informacja o planie działań na lata 2017-2018,
  • sprawy różne.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 49

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej