Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

W 2019 mija 35 lat od utworzenia Wydziału Rehabilitacji na Naszej Uczelni.

Jest to najstarszy w Polsce i w Europie wydział tego typu. Łączymy tradycję z wysoką jakością kształcenia m.in. dzięki doskonale przygotowanej kadrze badawczo-dydaktycznej. W ostatnich latach Nasz Wydział może poszczycić się wieloma sukcesami m.in. uzyskaniem pełnych praw akademickich, kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek. Wydział rozszerzył kształcenie na kierunkach pielęgniarstwa oraz terapii zajęciowej.

Gorąco zapraszamy wszystkich Absolwentów, Pracowników i Studentów, którym bliskie są więzi z Uczelnią i Wydziałem Rehabilitacji na uroczystości Obchodów 35-lecia istnienia.

Uroczystości zostały zainaugurowane w marcu 2019 roku przez Forum Praktyków Skoliozy. W kolejnych miesiącach planowany  jest cykl konferencji i spotkań organizowanych przez zespół pracowników Naszego Wydziału.

Kulminacja Obchodów będzie miała miejsce w dniach 15-16 listopada 2019 r.:

  • 15 listopada (piątek) – Konferencja Forum Praktyków „Pediatria” wraz z sesją jubileuszową
  • 15 listopada (piątek) –  Jubileuszowy Bal Rehabilitacji
  • 16 listopada (sobota) – VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów

Jubileuszowy Bal Rehabilitacji

15 listopada 2019, godzina 20.00 miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Marymoncka 34, Sale dawnej stołówki opłata dla uczestnika: 170 zł  (do 30.06.2019), 200 zł (po 30.06.2019)

Opłatę za udział w Balu prosimy przesłać na konto:

Stowarzyszenie Absolwentów AWF w Warszawie
Marymoncka 34, 01-813 Warszawa

Nr konta: 92 1090 1014 0000 0001 2951 9661
BIC/SWIFT WBKPPLPP (dla wpłat z zza granicy
z dopiskiem „Bal 35 WR – imię i nazwisko uczestnika”

Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres: 35leciewydzialurehabilitacji@gmail.com

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej