Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Start z opóźnieniem

1 marca 2017 to data przełomowa, tego dnia, po długich, trwających bez mała rok, dyskusjach uzgodniliśmy z władzami uczelni treść umowy w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Absolwentów AWF lokalu na potrzeby nowego klubu. Następnego dnia Zarząd Stowarzyszenia, na specjalnym posiedzeniu zdecydował się ją zaakceptować, choć nie spełnia ona do końca naszych oczekiwań. Zależy nam jednak na tym, aby idea zgłoszona przez nasze Stowarzyszenie – „zmaterializowała się”, to znaczy, aby nastąpiło ożywienie kulturalne naszego środowiska. Ma się ono realizować poprzez działalności klubu pod nazwą Relax Qultura. Placówka ma w założeniu nawiązywać do tradycji dawnego, określanego mianem „kultowego” klubu studenckiego Relax poszerzonej o nowe formy i środki działalności kulturalnej. Szkoda nam trochę tych straconych miesięcy oczekiwania na rozstrzygnięcie tej sprawy, jednak – najgorsze za nami. Podpisana w dniu 15 marca 2017  umowa stanowi dla nas formalną podstawę umożliwiającą rozpoczęcie całego frontu działań. Najpoważniejszym jest remont pomieszczeń klubowych. Pochłonie on sporo czasu i sporo pieniędzy, mimo że zakres prac remontowych staramy się sprowadzić do niezbędnego minimum.

Posiadamy ogólną koncepcję programową działalności naszego klubu, a teraz będziemy jeszcze nad nią pracować, doskonalić, już z przyszłymi współpracownikami. Otrzymujemy wiele listów z głosami poparcia dla naszych starań o uruchomienie tej placówki, której brak odczuwają niemal wszyscy i pytania: kiedy wreszcie nowy Relax otworzy swoje podwoje?

Nie możemy na razie precyzyjnie podać terminu. Nie wiemy jak długo mogą trwać np. uzgodnienia z konserwatorem zabytków, którego opiece podlega teren i obiekty AWF i który bada wszystkie detale i na każdą zmianę (np. użycie nowego materiału na okna,  które wymagają bezwzględnie wymiany) musi wyrazić zgodę. Mamy jednak nadzieję, że nastąpi to w tym roku kalendarzowym.

Zbigniew Sikora

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej