Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Stadion lekkoatletyczny im. Zygmunta Szelesta

W 2015 roku dokonano gruntownego remontu stadionu lekkoatletycznego, posadowiono słupy oświetleniowe, wymieniono płytę boiska, 8-torowa bieżnia oraz pola do rzutów otrzymały nową nawierzchnię. W obecnym stanie obiekt ten stał się chlubą infrastruktury sportowej uczelni. Już dwukrotnie zostały na nim przeprowadzone zawody o memoriał Zygmunta Szelesta – wybitnego trenera rzutu oszczepem, wychowawcy wielu światowej klasy zawodników. Wydarzenia te spowodowały, iż wychowankowie Zygmunta Szelesta, jego dawni współpracownicy a także liczni absolwenci AWF wystąpili z projektem nadania stadionowi lekkoatletycznemu AWF imienia Zygmunta Szelesta.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w sprawie nadania stadionowi lekkoatletycznemu imienia Zygmunta Szelesta

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie przyjmuje uchwałę, w której zgłasza postulat nadania stadionowi lekkoatletycznemu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie imienia Zygmunta Szelesta.

Decyzję naszą należy odczytywać jako wyraz uznania dla Jego wybitnych dokonań
na niwie dydaktyki i metodyki treningu lekkoatletycznego, wyrażających się
w wyszkoleniu plejady wybitnych, światowej klasy  zawodników
oraz prezentowanej wzorcowej postawie trenera-wychowawcy”.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016

 Więcej czytaj w 18. numerze kwartalnika Absolwenci AWF

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 24

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Przewodnik

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz więcej

KlubRelax - QULTURA

RELAX – Reaktywacja

Szanowni Absolwenci AWF w Warszawie ponawiamy gorący apel o wsparcie akcji zbierania pieniędzy na remont i doprowadzenie pomieszczeń klubu do stanu, w którym można byłoby rozpocząć działalność.

Czytaj więcej