Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Podziękowanie za wpłatę 1%

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Dziękujemy Wam serdecznie za przekazane kwoty pieniędzy stanowiącej równowartość 1 proc. podatku. W tym roku nasze Stowarzyszenie wsparło 115 osób. Nasze konto wzbogaciło się o 13 615 złotych. Pragniemy podkreślić, że te wpłaty od Was stanowią zasadnicze źródło naszego budżetu. Dzięki nim możemy prowadzić nasze stałe projekty, takie  jak Aleja Absolwentów, kwartalnik Absolwenci i inne.

W imieniu Zarządu

Prezes
Stowarzyszenia Absolwentów AWF
w Warszawie

Zbigniew Sikora

PS
Z walki o reaktywację klubu Relax dla wszystkich absolwentów nie ustąpiliśmy, toczymy ją z władzami uczelni uparcie, wierząc w nasze zwycięstwo.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej