Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Podatek 1,5% za 2023 rok

Koleżanki i Koledzy

Jak co roku, zwracamy się do Was z prośbą o przekazanie 1,5% odpisu od podatku na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie, Organizacji Pożytku Publicznego od 2008 roku. Nawet najdrobniejsza kwota, którą przekażecie z tego tytułu ma znaczenie –  stajecie się częścią czegoś dobrego, uczestniczycie w programie podtrzymania wzajemnych relacji oraz więzów z naszą Alma Mater. 

Środki, które otrzymujemy od Was przeznaczone są na 3 główne cele:

– wydawanie kwartalnika absolwenci.pl i innych okolicznościowych wydawnictw;
– działalność kulturalną prowadzoną przez Stowarzyszenie w klubie Relax Qultura,  w tym organizację  wystaw, koncertów, wieczorów poezji, promocji książek, tematycznych spotkań związanych z uczelnią, wreszcie spotkań rocznikowych.
– organizację/przygotowanie kolejnych jubileuszowych Zjazdów Absolwentów.

W tym roku doszło jeszcze zadanie: zakończyliśmy remont pomieszczeń klubu, wymagających modernizacji i odświeżenia po 6 latach jego działalności. 

Przekazanie odpisu od podatku powoduje, że stajecie się współautorami realizowanego przez Stowarzyszenie programu, służącego także wzmacnianiu relacji z uczelnią. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania środków, którymi dysponuje Stowarzyszenie, zamieszczamy od 2015 roku na naszej stronie internetowej (w zakładce Sprawozdania). Informujemy ponadto, że każda Organizacja Pożytku Publicznego ma  obowiązek składania do KRS rocznych sprawozdań, które są także publikowane na stronach Narodowego Instytutu Wolności

Procedura przekazania podatku nie jest rzeczą trudną, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nasz numer KRS 0000194157. Emeryci i renciści mogą przekazać swój podatek wypełniając formularz PIT-OP, który należy złożyć/wysłać do swojego Urzędu Skarbowego w formie papierowej, bądź wysłać elektronicznie do US. 

Liczy się każda złotówka, dzięki której możemy stworzyć lepszy program, a także zmniejszyć koszty uczestnictwa w Zjazdach. Pamiętajcie o nas! Dziękujemy!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów AWF

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej