Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

List do diaspory

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Absolwenci AWF
mieszkający za granicą

Za nami Zjazd Absolwentów, który odbył się z okazji Jubileuszu 85-lecia naszej Uczelni. Wszystkim jego uczestnikom, a szczególnie Wam, którzy przybyliście z dalekich stron, dziękujemy za miłe spotkanie. Dowodzi ono jak silnym uczuciem darzycie naszą Alma Mater.

Podstawowym spoiwem naszej wspólnoty jest fakt, iż jesteśmy wychowankami Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, szkoły o bogatej i chlubnej historii. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie tradycji oraz wzbogacanie jej osiągnięciami młodych pokoleń absolwentów. A także wspieranie działań dla dalszego rozwoju Uczelni, by zdolna była sprostać wyzwaniom przyszłości.

Rolę pomostu między Uczelnią a rozproszonymi po świecie Jej absolwentami może i pragnie odegrać Stowarzyszenie Absolwentów AWF. Taki jest m.in. cel jego działalności. Najszybszy i najłatwiejszy kontakt ze Stowarzyszeniem zapewnia Internet. Zachęcamy zatem do odwiedzin naszej strony internetowej (www.absolwenci-awf-warszawa.pl). Znajdziecie tam mnóstwo aktualnych informacji z życia Uczelni i Stowarzyszenia. Chcielibyśmy jednak, aby docierały do niej również informacje o Was, o sprawach, którymi żyjecie, przedsięwzięciach, jakie podejmujecie, sukcesach…

W planach naszego Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość znajduje się m.in. przygotowanie i wydanie monografii zawierającej biogramy wszystkich absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Niedawno powołaliśmy do życia Fundację Absolwenci AWF, powinna ona zapewnić lepszą stabilność finansową naszej organizacji. Latem 2016 roku chcielibyśmy zorganizować na terenie AWF sportowe wakacje dla Waszych dzieci (jeśli będziecie tym zainteresowani). Obok programu sportowego zapewnimy także interesujący program kulturalny. Może niektórzy z tej grupy młodzieży zechcą podjąć studia na naszej Uczelni?

Najważniejszą akcją, jaką w ostatnim czasie podjęło Stowarzyszenia jest reaktywacja dawnego Klubu Relax. Projekt ten przygotowujemy wspólnie z Uczelnią. Nasz Relax byłby otwarty i przyjazny dla całego środowiska akademickiego, byłby miejscem, gdzie będziemy mogli się spotkać w miłej atmosferze, przy smacznej kawie i ciastkach (i czymś więcej) z przyjaciółmi, czy to przy okazji wizyty w Uczelni, czy przyjazdu do Warszawy. Chcemy, żeby klub był prawdziwym ośrodkiem kultury.

Z wielu rozmów w czasie Zjazdu przebijało pragnienie utrzymywania częstszych (niż co pięć lat, z okazji zjazdów) spotkań na Akademii. To jest do osiągnięcia, jeśli potrzeba ta nie okaże się chwilowa i przemijająca. Stowarzyszenie jest w stanie podjąć ze swej strony odpowiednie działania dla realizacji tego celu.

Z okazji nadchodzących Świąt życzę Wam wielu sukcesów, radości z działania, szerokiego grona przyjaciół, częstych kontaktów z Uczelnią, pomyślności w nadchodzącym roku.

Pozdrawiam i czekam na listy od Was.

Zbigniew Sikora
Prezes Stowarzyszenia
Absolwentów AWF w Warszawie

Warszawa, grudzień 2015

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej