Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

List do absolwentów

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Dziękujemy Wam za udział w Zjeździe Absolwentów zorganizowanym z okazji Jubileuszu 85-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Jest coś wspaniałego w tym, że Uczelnia Nasza potrafiła wytworzyć tak silne więzy międzyludzkie, że przyjeżdżacie nawet na krótko, z najdalszych miast Polski, innych krajów i kontynentów. Zrobiliśmy wszystko co możliwe, abyście czuli się dobrze, uczestniczyli w sentymentalnych spotkaniach z koleżankami i kolegami ze studiów, wspominali i dobrze się bawili.

W naszym Zjeździe uczestniczyło blisko 1600 osób, część absolwentów nie mogła dotrzeć z powodów losowych lub zawodowych, inni mogli  o tym wydarzeniu nie wiedzieć, a my nie dysponowaliśmy adresami wszystkich.

Jeśli wystąpiły jakieś problemy, niedogodności to przepraszamy za nie. Nie wszystkich zresztą da się zadowolić, a Absolwenci AWF są wymagającą społecznością.

Napiszcie do nas swoje sugestie, uwagi – postaramy się uwzględnić je przy organizacji Zjazdu w 2020 roku.

Proponujemy abyście zostali członkami Stowarzyszenia. Traktujemy to  jako pomost między wspólną naszą przeszłością a teraźniejszością, utrzymujmy ze sobą kontakt niezależnie od pozycji, miejsca zamieszkania, poglądów politycznych. Niech naszą siłą będzie przekonanie, że jesteśmy absolwentami wspaniałej AWF.  Wokół tego twórzmy dobrą, koleżeńską atmosferę, kultywując wspomnienie o niej i ciesząc się z sukcesów zawodowych, społecznych, sportowych jej wychowanków.

Gdyby Wasza odpowiedź na tę propozycję była pozytywna, prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji. Absolwenci powyżej 75 roku życia opłacają tylko 50% wysokości składki. Uwaga: składka obejmuje okres 4 lat.!

Przypominamy, że na stronie internetowej dostępna jest elektroniczna wersja naszego kwartalnika „ABSOLWENCI AWF”  i aktualne informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach.

Najważniejszą (po zakończonym Zjeździe) inicjatywą jest reaktywacja naszego dawnego kultowego Klubu Relax. Chcemy poświęcić wszystkie siły, aby w niedługim czasie wznowić jego działalność. Projekt ten przygotowujemy jako wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia i Akademii.

Problemem jest sfinansowanie remontu pomieszczeń klubowych i doprowadzenie ich do stanu używalności. Musimy wymienić okablowanie elektryczne i hydrauliczne, wyremontować łazienki, wymienić okna, wykładziny, podłogi. Chcemy, żeby było to miejsce kameralne, sympatyczne, z dobrą kawą i pysznym ciastem, gdzie będziecie mogli się spotkać z przyjaciółmi, po spacerze, uczestniczyć w pokazie filmowym,  wysłuchać koncertu, zorganizować zajęcia rekreacyjne.

Zaangażujmy się więc wszyscy w zbiórkę funduszy na ten cel. Możecie wpłacić indywidualnie na konto kwotę, którą uznacie za stosowną, możecie też zorganizować zbiórkę pieniędzy wśród koleżanek i kolegów z rocznika i przeznaczyć zebrane fundusze np. na zakup nowego okna. Przymocujemy na nim tabliczkę, kto je sfinansował. Każdy darczyńca otrzyma od nas Specjalny Certyfikat, (złoty – przy wpłacie 1000 zł, srebrny – jeśli wpłaci 500 zł, lub brązowy – 100 zł), a jego nazwisko umieścimy na specjalnej tablicy w Klubie po jego otwarciu.

Wpłaty należy kierować na konto Stowarzyszenia:

92 1090 1014 0000 0001 2951 9661

Akcję tę rozpoczęliśmy wcześniej i kontynuowaliśmy na Zjeździe. Np. na zorganizowanej wtedy aukcji zebraliśmy 2900,00 zł. W sumie mamy na koncie kwotę ok. 20 tysięcy złotych, ale brakuje nam jeszcze dużo. Mocno liczymy na Wasze zaangażowanie. Ta akcja i ten Klub to wyraz naszego sentymentu do lat spędzonych na tej wspaniałej Uczelni.

Zarząd
Stowarzyszenia Absolwentów
AWF w Warszawie

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej