Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Kalos Kagathos dla naszych absolwentów

Z satysfakcją informujemy, że dwóch naszych przyjaciół, członków Zarządu Stowarzyszenia
– prof. dr hab. Aleksander Ronikier i Zbigniew Pacelt otrzymali 12 października prestiżowy medal Kalos Kagathos.
Medal ten jest przyznawany co kilka lat wybitnym sportowcom, którzy osiągneli sukcesy również poza sportem.
Laureatów medalu wybiera kapituła, której przewodniczy Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej