Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Kalos Kagathos dla naszych absolwentów

Z satysfakcją informujemy, że dwóch naszych przyjaciół, członków Zarządu Stowarzyszenia
– prof. dr hab. Aleksander Ronikier i Zbigniew Pacelt otrzymali 12 października prestiżowy medal Kalos Kagathos.
Medal ten jest przyznawany co kilka lat wybitnym sportowcom, którzy osiągneli sukcesy również poza sportem.
Laureatów medalu wybiera kapituła, której przewodniczy Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 43/44

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Sprawozdanie z działalności

w latach 2015-2019

Zobacz więcej