Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Fundacja Absolwenci AWF – powołanie

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów AWF – 22 czerwca 2015 na zebraniu założycielskim powołana została Fundacja Absolwenci AWF. Jej celem jest dalsza integracja naszego środowiska, wspieranie Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa i doprowadzenie do stabilizacji finansowej organizacji.

Założycielami były 24 osoby:

Zbigniew Sikora, Aleksander Ronikier, Joanna Kalecińska, Zbigniew Pacelt, Wiera Jungrav, Janusz Matusiak, Aleksandra Berlińska, Grzegorz Maląg, Ryszard Wysoczański, Andrzej Białek, Włodzimierz Cygański, Czesław Urbanik, Hanka Delbani, Jerzy Chełmecki, Wiesław Młodawski, Andrzej Rakowski, Marcin Szczypiorski, Jan Martynkin, Krzysztof Tarasiewicz, Krystyna Kacperczyk, Jadwiga Ślawska-Szalewicz, Łukasz Wasielewski, Krzysztof Zuchora, Andrzej Kosmol.

Powołano Radę Fundacji, w której znaleźli się:

Joanna Kalecińska – przewodnicząca
Grzegorz Malag – wiceprzewodniczący
Krzysztof Tarasiewicz,
Marcin Szczypiorski

Prezesem Zarządu wybrana została Aleksandra Berlińska

Do września Fundacja dopełni procedur rejestracji w KRS, US, ZUS, GUS

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 24

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Przewodnik

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz więcej

KlubRelax - QULTURA

RELAX – Reaktywacja

Szanowni Absolwenci AWF w Warszawie ponawiamy gorący apel o wsparcie akcji zbierania pieniędzy na remont i doprowadzenie pomieszczeń klubu do stanu, w którym można byłoby rozpocząć działalność.

Czytaj więcej