Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Dziękujemy za Wasz udział w Zjeździe

Zrobiliśmy wszystko, żebyście byli zadowoleni z odnowienia kontaktów z Koleżankami i Kolegami z czasów studiów, że mogliście ponownie odwiedzić mury naszej pięknej, wspaniałej uczelni, przypomnieć sobie czasy młodości i podtrzymać więzi z naszym środowiskiem.

Następny Zjazd w 2025 roku z okazji 95-lecia AWF. Planujcie już uczestnictwo w nim.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 43/44

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Sprawozdanie z działalności

w latach 2015-2019

Zobacz więcej