Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Deklaracji o Współpracy

11 grudnia br. nastąpiło podpisanie Deklaracji o Współpracy między Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie a Stowarzyszeniem Absolwentów AWF. Dokument ten jest wyrazem obopólnych dążeń do rozwinięcia i nadania większej dynamiki przedsięwzięciom mającym na celu – rozwój uczelni, promocję jej osiągnięć, integrację środowiska akademickiego oraz stworzenie warunków dla stałego obcowania z kulturą (szerokiej działalności centrum kulturalno-oświatowego, czyli klubu Relax Qultura). Te cele pokrywają się z planami kierownictwa uczelni, które pragnie, by stała się ona liderem edukacyjnym, uczelnią nowoczesną, oferującą wysoki poziom kształcenia w tradycyjnych i nowych specjalnościach zawodowych z obszaru – zdrowia i kultury fizycznej.

 Deklaracja jest wyrazem intencji, zapowiedzią. Co przyniesie życie, jak będzie układała się nasza współpraca nie – zobaczymy. Z naszej strony zapewniamy, że dołożymy starań, by przyniosła ona jak najobfitsze owoce.

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej