Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

1,5% podatku za rok 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o rozważenie możliwości przekazania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1,5% podatku za rok 2022.

Jest to dla nas szczególnie ważne ze względu na konieczność zbierania funduszy na organizację najbliższego Zjazdu Absolwentów, który odbędzie się we wrześniu 2025 roku. Koszty Zjazdu we wrześniu 2022 były bardzo wysokie, dlatego uznaliśmy, że musimy zbierać pieniądze już teraz. Mamy nadzieję, że odpowiedź na nasz apel wszystkich naszych Absolwentów pozwoli na zmniejszenie wpłat indywidualnych za udział w Zjeździe 2025. Mamy na to 3 lata.

(Jeśli jesteście już na emeryturze i otrzymujecie formularz rozliczeniowy PIT 11 z ZUS, należy go przepisać, można ręcznie, na formularz PIT 37, zaznaczając w odpowiedniej rubryce darowiznę, podając nasz numer KRS 0000194157).

Bardzo na Was liczymy
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej