Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

1%

Koleżanki i Koledzy

Jak każdego roku zachęcamy Was do przekazania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku. Od 2008 roku uzyskało ono status organizacji pożytku publicznego.

Dzięki środkom pieniężnym pochodzącym z Waszych wpłat wydajemy kwartalnik Absolwenci AWF, który cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem także środowiska akademickiego, gromadzimy środki na remont lokalu naszego przyszłego klubu Relax Qultura, (mimo iź ostateczne podpisanie umowy z uczelnią przeciąga się, wierzymy w pomyślny finał tej sprawy)..

Wszyscy absolwenci, którzy w poprzednim roku przekazali nam równowartość 1% swojego podatku, otrzymali podziękowania. Przypominamy, że udostępnienie nazwiska darczyńcy jest możliwe tylko wówczas, gdy wyrazi on zgodę, poprzez zakreślenie odpowiedniej rubryki w formularzu podatkowym.

Licząc na Waszą życzliwość i w bieżącym roku przypominamy: do formularza PIT należy wpisać kwotę wyliczoną jako 1% podatku oraz nasz numer KRS – 0000 194 157 

Zarząd  Stowarzyszenia Absolwentów AWF w Warszawie

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 50

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Piękna Góra

Historia i wspomnienia

Zobacz więcej