Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Wydawnictwo

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AWF W WARSZAWIE
Sprawozdanie z działalności w latach 2015-2019

pobierz

 

 

 

 

 

Przewodnik
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

AWF_Przewodnik_okladka_druk.indd

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie opracowany przez Waldemara Dorcza ukazuje dzisiejszą AWF w planie trójwymiarowym: topograficzno-architektoniczno-historycznym. To ujęcie jest cennym wyróżnikiem tej książki. Nie rezygnując bowiem z prowadzenia odwiedzającego przez nieznany teren i obiekty, wzbogaca wrażenia bezpośrednie o niezwykle cenne i ciekawe opowieści historyczne.

Unikalną partię książki stanowią rozdziały poświęcone historii powstania uczelni, powołanej do życia wolą Marszałka Józefa Piłsudskiego, jej budowy w tempie do dziś wzbudzającym podziw, do opowieści o twórcy projektu przestrzenno-architektonicznego profesora Edgara Norwertha. Wyobraźnia twórcza Norwertha wyszła poza ramy obowiązującego wówczas w Europie funkcjonalizmu. W efekcie powstało dzieło kompletnie, osadzone w pięknych warunkach przyrody, które podziwiała Polska i zazdrościła zagranica

Każdy obiekt składający się na zespół uczelniany jest przez autora Przewodnika szczegółowo charakteryzowany i wzbogacany informacjami historycznymi, będącymi czy to skutkiem dewastacji wojennych, czy odbudowy, modernizacji i uzupełnień w czasach najnowszych.

Zwiedzając AWF warto zwrócić uwagę na pomniki, kilka z nich to dzieła wybitnych polskich twórców z Alfonsem Karnym na czele. Z Przewodnika dowiadujemy się o historii każdego z nich.

Wydawnictwo przygotowało do druku Stowarzyszenie Absolwentów AWF z okazji Zjazdu Absolwentów, związanego z 85-leciem uczelni

Cena 15 zł (w tym koszty wysyłki).

Czarny motyl

Krawczyk_okladka_www

Wierszy się nie pisze. Przychodzą bez zapowiedzi i odchodzą w taki sam sposób. Są darem łaski z którego Barbara Krawczyń korzystał a oszczędnie.

Była to liryka refleksyjno-nastrojowa o dyskretnych środkach ekspresji. Nawiązywała do przeżyć wojennych, zapamiętanych z dzieciństwa, rozważań moralnych, wewnętrznego krajobrazu duchowego.

Ogród poetycki uprawiała z taką starannością, ażeby w niczym nie uchybić kryteriom sztuki.

Wiersze wyróżniają się stylistyką, łatwo rozpoznawalną formą. Są muzyczne. Dają się śpiewać. Nade wszystko są własne.

Krzysztof Zuchora.

Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Cena 15,00 zł (w tym koszty wysyłki).

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 43/44

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Sprawozdanie z działalności

w latach 2015-2019

Zobacz więcej