Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Pro Memoriam

Mieczysław Klimaj (3.10.1922 – 8.05.2017)

Urodzony w Tarnowie, przeszedł, jak wielu w tamtym czasie, trudną wojenną drogę: od ochotniczej służby żołnierskiej we wrześniowej kampanii obronnej, internowania przez Sowietów w Starobielsku, stalagu jenieckiego w Niemczech, działalności konspiracyjnej w ZWZ i AK (był dowódcą plutonu dywersyjnego). Po wojnie został powołany do Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Krakowie. Rok później, dyscyplinarnie zwolniony, jako „element” niepewny politycznie, znalazł się Batalionie Karnym w Niepołomicach. Po kilku miesiącach trafił do Wojsk Ochrony Pogranicza. Stamtąd, uzyskał skierowanie na studia w AWF. Już podczas studiów rozpoczął karierę sędziego koszykówki, trwającą ponad 20 lat. Był uznanym sędzią międzynarodowym, wielokrotnie prowadzącym spotkania m.in. na Mistrzostwach Europy i turniejach o Puchar Europy. Przez pięć lat był asystentem w Zakładzie Gier Zespołowych. Od zakończenia studiów związał się „Gwardią” Warszawa, gdzie osiadł na 37 lat. Krótko jako trener koszykówki męskiej, a potem przez wiele lat, prowadził pierwszoligową, czołową w kraju drużynę kobiet. Natomiast po zakończeniu pracy trenerskiej, aż do emerytury był kierownikiem wyszkolenia w tym klubie. Jego kompetencje, jako organizatora szkolenia sportowego, wielokrotnie doceniane, znalazły ukoronowanie poprzez powołanie go do interdyscyplinarnego zespołu, sterującego procesem przygotowań polskiej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988r.).

Był niestrudzonym sportowym działaczem społecznym. W czasach studenckich został wiceprezesem nowopowstałego wówczas klubu AZS-AWF Warszawa, później prezesem Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki, przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego Polskiego Związku Koszykówki, członkiem Komisji Sportowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dla naszego grona był jednak przede wszystkim działaczem oddanym ukochanej Uczelni. To on był inicjatorem Stowarzyszenia Absolwentów AWF, jego pierwszym prezesem, później prezesem honorowym. Pomysłodawcą  i uczestnikiem wielu zdarzeń ważnych dla środowiska.

Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Maciej Demel (26.07.1923 – 27.01.2017)

Demel_MW wieku 94 lat odszedł wybitny, wszechstronny uczony i erudyta, od dziesiątek lat związany z naszą uczelnią, znakomity wykładowca i nauczyciel wielu pokoleń studentów, a także badaczy obszaru kultury fizycznej, prof. dr hab. Maciej Demel. Twórca polskiej szkoły wychowania zdrowotnego, propagator nowoczesnej teorii wychowania fizycznego i rekreacji. Znawca polskiego ruchu higienicznego. Maciej Demel, jako pierwszy w Polsce uzyskał tytuł profesora z dziedziny kultury fizycznej (1971). Absolwent (1948) Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiował tam pedagogikę i wychowanie fizyczne) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1949). Autor kilkuset prac z zakresu pedagogiki zdrowia, teorii wychowania fizycznego i historii medycyny. Doktor Honoris Causa AWF w Krakowie, odznaczony m.in. Medalem za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, godnością Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Higieny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Teresa Raczkowska-Bekiesińska (1931 – 2016)

Teresa_Raczkowska_ABS_nr20

16 grudnia odeszła Teresa Raczkowska-Bekiesińska (1931 – 2016), absolwentka AWF z roku 1955, mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1963), doktor nauk o wychowaniu fizycznym, nauczyciel akademicki – w Katedrze Gimnastyki AWF, Zakładzie Psychologii AWF, docent kontraktowy (1978 – 1985) i dziekan (1979-1981) Filii AWF w Białej Podlaskiej, wykładowca w  Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego (1997 – 2004). Zainteresowania naukowe: nauczanie programowane, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania adaptacji człowieka do wysiłku fizycznego, efektywność treningu sportowego (skonstruowała unikatowy aparat do rejestracji i korygowania błędów pozycji strzeleckiej REJ-KOR).  Scenarzystka i reżyserka masowych pokazów gimnastycznych podczas Centralnych Dożynek (1975 – 1979). Zawodniczka kadry narodowej i trenerka w gimnastyce sportowej oraz reprezentantka i trzynastokrotna mistrzyni i wielokrotna rekordzistka Polski w strzelectwie sportowym (pistolet dowolny), dwukrotna wicemistrzyni Europy. RW

 

Jerzy Skorowski (30.09.1930 – 03.01.2017)

Jerzy_Skorowski_ABS_nr20

Zmarł Jerzy Skorowski (30.09.1930 – 03.01.2017), absolwent z 1954 roku, doktor nauk o wychowaniu fizycznym, członek Zarządu klubu AZS-AWF (1952-1953), kierownik Studium Wychowania Fizycznego SGPiS w Warszawie (1957-1973), wicedyrektor departamentu Wychowania Fizycznego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania (1974-1981), wiceprezes ZG AZS (1969-1976), sekretarz generalny ZG AZS (1981-1991), członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego, były przewodniczący Konwentu Członków Honorowych AZS, członek Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia AZS w Polsce. RW

 

 

 

 

Janina Tenderenda z d. Łostowska

Tenderenda3 maja 2016 roku opuściła nasze grono jedna z najstarszych absolwentek Akademii Wychowania Fizycznego. Przerwane wojną studia rozpoczęła w roku 1938, kończąc je stopniem magisterskim w 1963 roku. Do końca związana żywo ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Pełna energii i optymizmu uczestniczka wielu organizowanych przez nas wydarzeń, bohaterka publikowanych na łamach kwartalnika Absolwenci AWF interesujących wspomnień z przeszłości Akademii, świadek historii uczelni, pedagog i oddany społecznik. Sentencją Jej życia – jak często mawiała – było: Nie daj się i kochaj bliźniego! W lutym tego roku ukończyła 96 lat. RW

 

 

 

 

Witold Zagórski (29.09.1930 – 30.06.2016 r.)

ZagorskiAbsolwent 1953 r., a później także wykładowca AWF, doskonały koszykarz „Polonii” i „Legii” Warszawa, 2-krotny Mistrz Polski 1959 i 1961. Wybitny trener polskiej reprezentacji (1961-75), z którą zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy we Wrocławiu 1963 i brązowe medale w 1965 i 1967, IV m-ce w 1969 i 1971 oraz V m-ce w Mistrzostwach Świata w 1967 r; VI m-ce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i w Meksyku oraz X m-ce w Monachium; 7-krotnie prowadził reprezentację Europy.

Od 1977 r. w Austrii, tamże trener reprezentacji i koszykarzy na wózkach inwalidzkich.

Uczestnik i wykładowca konferencji i stażów trenerskich krajowych i międzynarodowych, autor publikacji i programów szkoleniowych, znawca amerykańskich zasad i metod treningu koszykarzy. Jeden z najlepszych polskich i europejskich szkoleniowców w grach zespołowych. Członek honorowy PZKosz., wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, PKOl, PZKosz., FIBA i klubów sportowych, laureat Złotego Kręgu TOP AWF.

Wspaniały człowiek, Przyjaciel koszykarzy i ludzi sportu, utrzymujący z nami bliskie kontakty do ostatnich dni, uczestnik jubileuszy koszykówki i ruchu olimpijskiego i klubów, a przede wszystkim spotkań z okazji rocznic mistrzostw Europy we Wrocławiu i igrzysk olimpijskich; przez wiele lat gość Polanicy-Zdroju, gdzie w Galerii Sławy odcisnął swoją dłoń jako pierwszy z polskich trenerów. Był też na promocji książki Ł. i M. Ceglińskich Srebrni chłopcy Zagórskiego. Uczestniczył również w zjazdach absolwentów AWF, z którymi łączyły go koleżeńskie wspomnienia ze studiów. Bardzo dobry Mąż, Ojciec i Dziadek. Pozostanie na zawsze w kronikach koszykówki, polskiego sportu oraz w naszych wspomnieniach.

Kajetan Hądzelek

Mgr Janusz Borowiecki

2szareJuż prawie zamykaliśmy ten numer kwartalnika, kiedy dotarła do redakcji smutna i niespodziewana wiadomość o śmierci Janusza Borowieckiego (1934-2016), prezesa dwóch kadencji Stowarzyszenia Absolwentów AWF (2003-2011). Janusz związany był z naszą uczelnią od czasu podjęcia przez niego studiów, które ukończył w 1955 roku, podejmując w niej pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji Kultury Fizycznej – jeszcze w okresie kiedy był studentem ostatniego roku. Także od studenckich lat działał w klubie AZS-AWF, wchodząc w skład jego organów kierowniczych, był członkiem zarządu klubu w okresie 1953-54, wiceprezesem (1966-69), członkiem plenum (1974-76) i po raz kolejny członkiem zarządu (1985-89). Wiele lat pełnił funkcję dyrektora warszawskiego Pałacu Młodzieży – do czasu, dopóki nie został na długi okres (1981-2003) Sekretarzem Uczelni i kierownikiem Rektoratu – pełniąc te funkcje do momentu przejścia na emeryturę. Jako prezes Stowarzyszenia patronował organizacji dwóch zjazdów jubileuszowych absolwentów uczelni, a także wydawnictwu „Księga Pamiątkowa AWF 1929-2010”. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Krzyżem Zasługi. Janusz Borowiecki był osobą w pełni oddaną sprawom awuefowskiego środowiska i naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy Januszu. Cześć Twojej pamięci! RW

Dr Barbara Krawczyk – „Dobry Duch” dawnego klubu Relax

Krawczyk Barbara

W niedzielę 23 sierpnia br. zmarła dr Barbara Krawczyk. Była absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (rocznik 1953) oraz studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Akademii rozpoczęła jako asystentka w Katedrze Podstaw Marksizmu i Leninizmu, później kontynuowała w Zakładzie Filozofii i Socjologii Ogólnej i, kolejno, w Katedrze Filozofii i Socjologii – w Zakładzie Socjologii Sportu. Zajmowała się socjologią sportu, interesowały ją także zagadnienia z zakresu socjologii kultury. Żywo reagowała na wszelkie przejawy życia kulturalnego i politycznego w kraju. Lubiła polemiki, dobrze czuła się w atmosferze sporów intelektualnych.

Barbara Krawczyk była urodzonym dydaktykiem, łatwo nawiązywała kontakt z młodzieżą studencką, seminaria przez nią prowadzone zawsze były ciekawe, nie pozostawiały obojętnymi ich uczestników.

Desygnowana przez władze uczelni w latach 60. do nadzoru nad działalnością studenckiego klubu „Relax” stała się bliską współpracowniczką Rady Klubu, oddaną idei, jaką lansowało w owym czasie to awuefowskie centrum kultury. pp

Dr Ryszard Teperek – nauczyciel akademicki, artysta-choreograf

TeperekRyszard

W dniach Zjazdu Absolwentów pożegnaliśmy Ryszarda Teperka, absolwenta AWF z 1960 roku, jednego z najbardziej znanych nauczycieli uczelni, obdarzanego wielką i zasłużoną sympatią tego środowiska.

Ryszard Teperek, człowiek niezwykle kompetentny, a jednocześnie niebywale skromny i życzliwy. Był wielokrotnym mistrzem Polski w tańcu towarzyskim w latach 60. i 70., a także jednym z założycieli Klubu Tańca Towarzyskiego w AWF i jego kierownikiem, nadto współzałożycielem i wieloletnim choreografem uczelnianego Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”. Cieszył się uznaniem środowiska tanecznego w kraju, był wieloletnim ekspertem i przewodniczącym Komisji ds. Tańców Polskich – Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych stanowią ceniony dorobek jego twórczości.

Zmarł 1 września, został pochowany w dniu 7 września na Cmentarzu Wawrzyszewskim. rw

 

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 22

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Przewodnik

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz więcej

KlubRelax - QULTURA

RELAX – Reaktywacja

Szanowni Absolwenci AWF w Warszawie ponawiamy gorący apel o wsparcie akcji zbierania pieniędzy na remont i doprowadzenie pomieszczeń klubu do stanu, w którym można byłoby rozpocząć działalność.

Czytaj więcej