Stowarzyszenie Absolwentów
AWF WarszawaOrganizacja pożytku publicznego

Pro Memoria

Zbigniew Trzaskoma (1948 -2017)

W wieku 69 lat, 25 grudnia, zmarł absolwent AWF z roku 1970, dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma. Nauczyciel akademicki, biomechanik i teoretyk sportu. W latach 2008-2012 był prorektorem uczelni ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Specjalizował się także w problematyce sportu osób niepełnosprawnych, był m.in. kierownikiem Pracowni Kształcenia Osób Niepełnosprawnych w Katedrze Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu na Wydziale Rehabilitacji. W latach 1974-1983 był trenerem kadry olimpijskiej i narodowej w łucznictwie, posiadał certyfikat trenera międzynarodowego w tej dyscyplinie. Jako prorektor ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem Absolwentów, i z tego okresu zapamiętamy Go, jako osobę cechującą się niezwykłą skromnością i ujmującym sposobem bycia. Dodajmy, że był postacią cieszącą się dużym uznaniem jako znakomity dydaktyk i badacz w dziedzinie biomechanicznych problemów treningu sportowego. /RW/

Bohdan Petrowicz (24.04.1942 – 07.11.2017)

Bohdan Petrowicz

Odszedł nagle dr Bohdan Petrowicz. Sybirak. Nauczyciel akademicki związany ponad 40 lat z Zakładem Gimnastyki AWF – od ukończenia studiów (1966) do przejścia na emeryturę. W młodości członek kadry narodowej w gimnastyce. Wieloletni kierownik Zakładu Gimnastyki, a w okresie lat 1965 -1992 także trener w klubie AZS-AWF Warszawa. Wśród Jego podopiecznych było trzech olimpijczyków, mistrzowie Polski i reprezentanci kraju na MŚw. i mistrzostwa Europy. Działacz Polskiego Związku Gimnastyki ((1968 -1986), prezes, wiceprezes i szef wyszkolenia w tym Związku. Był pierwszym w Polsce trenerem klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej, posiadał nadto Certyfikat Sędziego Międzynarodowego. Autor ponad 100 publikacji naukowych i szkoleniowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Medalem Edukacji Narodowej. Do ostatniego dnia aktywnego życia realizował swoją pasję dydaktyczną, prowadząc zajęcia gimnastyczne z dziećmi szkolnymi na obiektach uczelni. /RW/.

 

 

Anna Złotek –Złotkiewicz (Wanik)(1930-2017)

23 października zmarła dr Anna Złotek-Złotkiewicz, absolwentka z 1954 roku. Zmarła była nauczycielem akademickim, pracowała w Zakładzie Metodyki Wychowania Fizycznego (1976-1990), będąc także kierownikiem Gabinetu Metodycznego WF. Przez wiele lat angażowała się z wielkim poświęceniem w Klubie Pracownika i Absolwenta AWF (działającym w miejscu dawnego, studenckiego klubu Relax). Artystka- zajmowała się rzemiosłem artystycznym, malarstwem i poezją –autorka czterech tomików wierszy, poświęconych pięknu przyrody. Ostatnio zamieszkiwała w Wiśle, udzielając się tam w promowanie kultury regionu beskidzkiego, należała do Grupy Artystycznej Wiślanie. Zmarła odznaczona była m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. RW.

 

Prof. dr hab. Zenon Ważny (06.12.1929 – 23.10.2017)

prof_Zenon_Wazny

Absolwent AWF z 1950 roku, profesor Zenon Ważny był w młodości lekkoatletą, dwukrotnym olimpijczykiem (1952r. IO w Helsinkach; 1958r. IO w Melbourne), trzykrotnym rekordzistą Polski i czterokrotnym mistrzem kraju w skoku o tyczce, członkiem legendarnego wunderteamu lekkoatletycznego w latach 50. ub. wieku. Nauczyciel akademicki wielu uczelni. Najdłużej związany z warszawską oraz katowicką AWF, prorektor obu tych uczelni. Autor wielu prac naukowych z zakresu teorii sportu i lekkoatletyki. Tytuł profesora uzyskał w roku 1986. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1983-1986), przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej PAN (1994 -2002), członek prezydium International Track and Field Coaches Association, wieloletni członek Naukowej Rady Redakcyjnej czasopisma „Sport Wyczynowy” członek Komitetu Redakcyjnego Małej Encyklopedii Sportu. Działacz społeczny i sportowy, członek zarządu i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP, Medalem Kalos Kagathos. Honorowy Członek Akademickiego Związku Sportowego. RW

Prof. dr hab. Ryszard Żukowski (1932-2017)

Zukowski10 października, w wieku 85 lat zmarł Ryszard Żukowski, jeden z nestorów naszego środowiska. Absolwent AWF z roku 1954, rozpoczął swą pracę w Zakładzie Lekkiej Atletyki już jako student III roku, by na ponad 60 lat związać się zawodowo z uczelnią. Przez wiele lat pełnił w niej szereg odpowiedzialnych funkcji. Był prorektorem ds. dydaktyki (1996-1999), dyrektorem Instytutu Sportu AWF (1999-2002), kierownikiem Zakładu Lekkiej Atletyki. Od 1970 roku piastował funkcję członka Rady Wydziału, a w okresie 1984 – 2002r. zasiadał w Senacie uczelni. Od 2006 roku, przez kilka lat był członkiem Rady Wydziału WF i Sportu w Białej Podlaskiej, pełniąc tam również funkcję kierownika Katedry Zespołowych Gier Sportowych.

Profesor Ryszard Żukowski jest autorem wielu publikacji naukowych i podręczników z zakresu treningu sportowego, kształcenia kadr trenerskich, metodyki wychowania fizycznego, a także dotyczących edukacyjnych wartości sportu. W 1966 roku obronił pracę doktorską, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku. Dziewięć lat później otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. Wypromował ponad 400 magistrów, kilku doktorów. około150 trenerów. W październiku 2013 roku na AWF w Białej Podlaskiej uroczyście obchodzono Jubileusz 60-lecia pracy zawodowej Profesora. Z tej okazji wydano tam książkę Trener – wczoraj, dziś, jutro, prezentującą Jego bogaty dorobek.

Zmarły był wieloletnim działaczem ruchu olimpijskiego, członkiem Akademii Olimpijskiej i Klubu Fair Play PKOl oraz członkiem resortowej Komisji Kształcenia i Doskonalenia Kadr Trenerskich.

Jako trener lekkiej atletyki, pracował m.in. w klubie AZS-AWF, (będąc także w pewnym okresie w zarządzie klubu), a w latach 1962-63, już jako trener klasy mistrzowskiej, prowadził grupę rzutów kadry narodowej PZLA. Mimo licznych obowiązków, znajdował czas na swoje wielkie hobby, jakim było nauczanie narciarstwa. Mając licencję instruktora-wykładowcy Polskiego Związku Narciarskiego, był przez dziesiątki lat członkiem uczelnianego zespołu szkoleniowego na zimowych obozach dydaktycznych.

Za swe liczne zasługi prof. Ryszard Żukowski został uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, w tym Krzyżem Oficerskim OOP.

Życiorys Profesora jest dowodem jego wielkiego zaangażowania na rzecz rozwoju sportu, kształcenia kadr kultury fizycznej, a przede wszystkim rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego, której był sercem oddany.

Cześć Jego pamięci. RW

Zygmunt Szulc (1931 – 2017)

Zygmunt_Szulc Zmarł 4 lipca br. w wieku 86 lat. Absolwent AWF z 1954 roku.
Był wieloletnim działaczem i pracownikiem instytucji sportowych. W latach 1961-1964 członkiem Zarządu, a od 1965 do 1972 roku prezesem uczelnianego klubu AZS AWF Warszawa.
W roku akademickim 1960/61 pełnił funkcję wiceprezesa ds. sportu Zarządu Głównego AZS. W późniejszym okresie pracował w Polskiej Federacji Sportu (wiceprezes) i Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu, będąc tam m.in. dyrektorem Departamentu Zagranicznego.
W latach 1976-1980 oraz 1987-88 wchodził w skład Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a w latach 1989-91 był jego Sekretarzem Generalnym. Pełnił funkcję Attache Olimpijskiego podczas Igrzysk w Monachium (1972) i Seulu (1988). ZS

 

 

Bogdan Łopieński (1934 – 2017)

Bogdan_Lopienski211 sierpnia 2017 r. zmarł nagle Bogdan Łopieński, nasz kolega, absolwent AWF (1954-1958). W latach 1957-1967 pracował z dziećmi i młodzieżą jako trener Warszawskiego Klubu Narciarskiego. Fotografią zainteresował się przypadkiem. – Miałem sporo wolnego czasu jako trener, pracowałem dwa-trzy razy
w tygodniu, miałem aparat fotograficzny, zacząłem chodzić po Warszawie
i pstrykać. Z czasem zauważyłem, że moje zdjęcia są coraz lepsze
– wspominał swoje początki w wywiadzie dla naszego kwartalnika „Absolwenci AWF” (nr 3 [19] w 2016 r.); zilustrowanym kilkoma jego zdjęciami. O zawodzie fotografika nie myślał nawet wtedy, gdy studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej. Został nim jednak i to znakomitym.

Bogdan Łopieński miał na swym koncie kilkanaście wystaw indywidualnych, krajowych i zagranicznych, uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych, otrzymał szereg nagród, m.in. wyróżnienie Press Foto (Haga 1967),  I nagrodę
w Konkursie Fotografii Prasowej (Warszawa 1974), dyplom Habitat Exhibition
w Vancouver (1974), I nagrodę Interpress Photo (Berlin 1975). Jego prace są
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i we Wrocławiu, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Narodowej Galerii Sztuki w Zachęcie, w zbiorach ZPAF
i prywatnych. Najbardziej znane zdjęcie pochodzi z otwarcia Targów Poznańskich w 1973 r., uchwycił na nim moment, gdy pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek i premier Piotr Jaroszewicz patrzą na zegarki. Podpis: Przyspieszajmy obywatele! Otrzymał za nie I nagrodę w Konkursie Fotografii Prasowej.

Drugą pasją Bogdana było narciarstwo alpejskie. Startował w narciarskich mistrzostwach Polski i mistrzostwach świata dziennikarzy. AM

Mieczysław Klimaj (3.10.1922 – 8.05.2017)

Urodzony w Tarnowie, przeszedł, jak wielu w tamtym czasie, trudną wojenną drogę: od ochotniczej służby żołnierskiej we wrześniowej kampanii obronnej, internowania przez Sowietów w Starobielsku, stalagu jenieckiego w Niemczech, działalności konspiracyjnej w ZWZ i AK (był dowódcą plutonu dywersyjnego). Po wojnie został powołany do Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Krakowie. Rok później, dyscyplinarnie zwolniony, jako „element” niepewny politycznie, znalazł się Batalionie Karnym w Niepołomicach. Po kilku miesiącach trafił do Wojsk Ochrony Pogranicza. Stamtąd, uzyskał skierowanie na studia w AWF. Już podczas studiów rozpoczął karierę sędziego koszykówki, trwającą ponad 20 lat. Był uznanym sędzią międzynarodowym, wielokrotnie prowadzącym spotkania m.in. na Mistrzostwach Europy i turniejach o Puchar Europy. Przez pięć lat był asystentem w Zakładzie Gier Zespołowych. Od zakończenia studiów związał się „Gwardią” Warszawa, gdzie osiadł na 37 lat. Krótko jako trener koszykówki męskiej, a potem przez wiele lat, prowadził pierwszoligową, czołową w kraju drużynę kobiet. Natomiast po zakończeniu pracy trenerskiej, aż do emerytury był kierownikiem wyszkolenia w tym klubie. Jego kompetencje, jako organizatora szkolenia sportowego, wielokrotnie doceniane, znalazły ukoronowanie poprzez powołanie go do interdyscyplinarnego zespołu, sterującego procesem przygotowań polskiej reprezentacji do Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988r.).

Był niestrudzonym sportowym działaczem społecznym. W czasach studenckich został wiceprezesem nowopowstałego wówczas klubu AZS-AWF Warszawa, później prezesem Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki, przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego Polskiego Związku Koszykówki, członkiem Komisji Sportowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dla naszego grona był jednak przede wszystkim działaczem oddanym ukochanej Uczelni. To on był inicjatorem Stowarzyszenia Absolwentów AWF, jego pierwszym prezesem, później prezesem honorowym. Pomysłodawcą  i uczestnikiem wielu zdarzeń ważnych dla środowiska.

Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. RW

Maciej Demel (26.07.1923 – 27.01.2017)

Demel_MW wieku 94 lat odszedł wybitny, wszechstronny uczony i erudyta, od dziesiątek lat związany z naszą uczelnią, znakomity wykładowca i nauczyciel wielu pokoleń studentów, a także badaczy obszaru kultury fizycznej, prof. dr hab. Maciej Demel. Twórca polskiej szkoły wychowania zdrowotnego, propagator nowoczesnej teorii wychowania fizycznego i rekreacji. Znawca polskiego ruchu higienicznego. Maciej Demel, jako pierwszy w Polsce uzyskał tytuł profesora z dziedziny kultury fizycznej (1971). Absolwent (1948) Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiował tam pedagogikę i wychowanie fizyczne) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1949). Autor kilkuset prac z zakresu pedagogiki zdrowia, teorii wychowania fizycznego i historii medycyny. Doktor Honoris Causa AWF w Krakowie, odznaczony m.in. Medalem za Zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, godnością Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Higieny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. RW

 

Teresa Raczkowska-Bekiesińska (1931 – 2016)

Teresa_Raczkowska_ABS_nr20

16 grudnia odeszła Teresa Raczkowska-Bekiesińska (1931 – 2016), absolwentka AWF z roku 1955, mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1963), doktor nauk o wychowaniu fizycznym, nauczyciel akademicki – w Katedrze Gimnastyki AWF, Zakładzie Psychologii AWF, docent kontraktowy (1978 – 1985) i dziekan (1979-1981) Filii AWF w Białej Podlaskiej, wykładowca w  Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego (1997 – 2004). Zainteresowania naukowe: nauczanie programowane, genetyczne i środowiskowe uwarunkowania adaptacji człowieka do wysiłku fizycznego, efektywność treningu sportowego (skonstruowała unikatowy aparat do rejestracji i korygowania błędów pozycji strzeleckiej REJ-KOR).  Scenarzystka i reżyserka masowych pokazów gimnastycznych podczas Centralnych Dożynek (1975 – 1979). Zawodniczka kadry narodowej i trenerka w gimnastyce sportowej oraz reprezentantka i trzynastokrotna mistrzyni i wielokrotna rekordzistka Polski w strzelectwie sportowym (pistolet dowolny), dwukrotna wicemistrzyni Europy. RW

 

Jerzy Skorowski (30.09.1930 – 03.01.2017)

Jerzy_Skorowski_ABS_nr20

Zmarł Jerzy Skorowski (30.09.1930 – 03.01.2017), absolwent z 1954 roku, doktor nauk o wychowaniu fizycznym, członek Zarządu klubu AZS-AWF (1952-1953), kierownik Studium Wychowania Fizycznego SGPiS w Warszawie (1957-1973), wicedyrektor departamentu Wychowania Fizycznego w Ministerstwie Oświaty i Wychowania (1974-1981), wiceprezes ZG AZS (1969-1976), sekretarz generalny ZG AZS (1981-1991), członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego, były przewodniczący Konwentu Członków Honorowych AZS, członek Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia AZS w Polsce. RW

 

 

 

 

Janina Tenderenda z d. Łostowska

Tenderenda3 maja 2016 roku opuściła nasze grono jedna z najstarszych absolwentek Akademii Wychowania Fizycznego. Przerwane wojną studia rozpoczęła w roku 1938, kończąc je stopniem magisterskim w 1963 roku. Do końca związana żywo ze Stowarzyszeniem Absolwentów. Pełna energii i optymizmu uczestniczka wielu organizowanych przez nas wydarzeń, bohaterka publikowanych na łamach kwartalnika Absolwenci AWF interesujących wspomnień z przeszłości Akademii, świadek historii uczelni, pedagog i oddany społecznik. Sentencją Jej życia – jak często mawiała – było: Nie daj się i kochaj bliźniego! W lutym tego roku ukończyła 96 lat. RW

 

 

 

 

Witold Zagórski (29.09.1930 – 30.06.2016 r.)

ZagorskiAbsolwent 1953 r., a później także wykładowca AWF, doskonały koszykarz „Polonii” i „Legii” Warszawa, 2-krotny Mistrz Polski 1959 i 1961. Wybitny trener polskiej reprezentacji (1961-75), z którą zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy we Wrocławiu 1963 i brązowe medale w 1965 i 1967, IV m-ce w 1969 i 1971 oraz V m-ce w Mistrzostwach Świata w 1967 r; VI m-ce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i w Meksyku oraz X m-ce w Monachium; 7-krotnie prowadził reprezentację Europy.

Od 1977 r. w Austrii, tamże trener reprezentacji i koszykarzy na wózkach inwalidzkich.

Uczestnik i wykładowca konferencji i stażów trenerskich krajowych i międzynarodowych, autor publikacji i programów szkoleniowych, znawca amerykańskich zasad i metod treningu koszykarzy. Jeden z najlepszych polskich i europejskich szkoleniowców w grach zespołowych. Członek honorowy PZKosz., wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, PKOl, PZKosz., FIBA i klubów sportowych, laureat Złotego Kręgu TOP AWF.

Wspaniały człowiek, Przyjaciel koszykarzy i ludzi sportu, utrzymujący z nami bliskie kontakty do ostatnich dni, uczestnik jubileuszy koszykówki i ruchu olimpijskiego i klubów, a przede wszystkim spotkań z okazji rocznic mistrzostw Europy we Wrocławiu i igrzysk olimpijskich; przez wiele lat gość Polanicy-Zdroju, gdzie w Galerii Sławy odcisnął swoją dłoń jako pierwszy z polskich trenerów. Był też na promocji książki Ł. i M. Ceglińskich Srebrni chłopcy Zagórskiego. Uczestniczył również w zjazdach absolwentów AWF, z którymi łączyły go koleżeńskie wspomnienia ze studiów. Bardzo dobry Mąż, Ojciec i Dziadek. Pozostanie na zawsze w kronikach koszykówki, polskiego sportu oraz w naszych wspomnieniach.

Kajetan Hądzelek

Mgr Janusz Borowiecki

2szareJuż prawie zamykaliśmy ten numer kwartalnika, kiedy dotarła do redakcji smutna i niespodziewana wiadomość o śmierci Janusza Borowieckiego (1934-2016), prezesa dwóch kadencji Stowarzyszenia Absolwentów AWF (2003-2011). Janusz związany był z naszą uczelnią od czasu podjęcia przez niego studiów, które ukończył w 1955 roku, podejmując w niej pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Organizacji Kultury Fizycznej – jeszcze w okresie kiedy był studentem ostatniego roku. Także od studenckich lat działał w klubie AZS-AWF, wchodząc w skład jego organów kierowniczych, był członkiem zarządu klubu w okresie 1953-54, wiceprezesem (1966-69), członkiem plenum (1974-76) i po raz kolejny członkiem zarządu (1985-89). Wiele lat pełnił funkcję dyrektora warszawskiego Pałacu Młodzieży – do czasu, dopóki nie został na długi okres (1981-2003) Sekretarzem Uczelni i kierownikiem Rektoratu – pełniąc te funkcje do momentu przejścia na emeryturę. Jako prezes Stowarzyszenia patronował organizacji dwóch zjazdów jubileuszowych absolwentów uczelni, a także wydawnictwu „Księga Pamiątkowa AWF 1929-2010”. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP i Krzyżem Zasługi. Janusz Borowiecki był osobą w pełni oddaną sprawom awuefowskiego środowiska i naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy Januszu. Cześć Twojej pamięci! RW

Dr Barbara Krawczyk – „Dobry Duch” dawnego klubu Relax

Krawczyk Barbara

W niedzielę 23 sierpnia br. zmarła dr Barbara Krawczyk. Była absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (rocznik 1953) oraz studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w Akademii rozpoczęła jako asystentka w Katedrze Podstaw Marksizmu i Leninizmu, później kontynuowała w Zakładzie Filozofii i Socjologii Ogólnej i, kolejno, w Katedrze Filozofii i Socjologii – w Zakładzie Socjologii Sportu. Zajmowała się socjologią sportu, interesowały ją także zagadnienia z zakresu socjologii kultury. Żywo reagowała na wszelkie przejawy życia kulturalnego i politycznego w kraju. Lubiła polemiki, dobrze czuła się w atmosferze sporów intelektualnych.

Barbara Krawczyk była urodzonym dydaktykiem, łatwo nawiązywała kontakt z młodzieżą studencką, seminaria przez nią prowadzone zawsze były ciekawe, nie pozostawiały obojętnymi ich uczestników.

Desygnowana przez władze uczelni w latach 60. do nadzoru nad działalnością studenckiego klubu „Relax” stała się bliską współpracowniczką Rady Klubu, oddaną idei, jaką lansowało w owym czasie to awuefowskie centrum kultury. pp

Dr Ryszard Teperek – nauczyciel akademicki, artysta-choreograf

TeperekRyszard

W dniach Zjazdu Absolwentów pożegnaliśmy Ryszarda Teperka, absolwenta AWF z 1960 roku, jednego z najbardziej znanych nauczycieli uczelni, obdarzanego wielką i zasłużoną sympatią tego środowiska.

Ryszard Teperek, człowiek niezwykle kompetentny, a jednocześnie niebywale skromny i życzliwy. Był wielokrotnym mistrzem Polski w tańcu towarzyskim w latach 60. i 70., a także jednym z założycieli Klubu Tańca Towarzyskiego w AWF i jego kierownikiem, nadto współzałożycielem i wieloletnim choreografem uczelnianego Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa”. Cieszył się uznaniem środowiska tanecznego w kraju, był wieloletnim ekspertem i przewodniczącym Komisji ds. Tańców Polskich – Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych stanowią ceniony dorobek jego twórczości.

Zmarł 1 września, został pochowany w dniu 7 września na Cmentarzu Wawrzyszewskim. rw

 

 

KwartalnikAbsolwenci

Absolwenci nr 26

Pismo Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

Czytaj więcej

 Wydawnictwa

Przewodnik

Przewodnik Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zobacz więcej